Tin tổng hợp

Ít Chia Sẻ Hay > Chuyên mục > Kinh nghiệm > Cách sử dụng hàm SUMIFS trong Google Sheet
cach su dung ham sumifs trong google sheets

Cách sử dụng hàm SUMIFS trong Google Sheet

Hàm SUMIFS là một hàm thống kê trong Google Sheet và Excel, SUMIFS được sử dụng để tính tổng các giá trị trong một phạm vi ô đáp ứng nhiều điều kiện cụ thể.

Công thức hàm SUMIFS trong Google Sheet và Excel

Cú pháp hàm SUMIFS đối với Google Sheet:

=SUMIFS(sum_range; criteria_range1; criteria1; [criteria_range2, criteria2]; …)

cach su dung ham sumifs trong google sheets
Cách sử dụng hàm SUMIFS trong Google Sheet.

Cú pháp hàm SUMIFS đối với Excel:

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

Trong đó:
Sum_range (bắt buộc): Phạm vi ô cần tính tổng.
Criteria_range1 (bắt buộc): Phạm vi được kiểm tra bằng cách sử dụng Criteria1. Criteria_range1 và Criteria1 thiết lập một cặp tìm kiếm, theo đó một phạm vi được tìm kiếm theo các tiêu chí cụ thể. Sau khi tìm thấy các mục trong phạm vi, giá trị tương ứng của chúng trong Sum_range sẽ được cộng vào.
Criteria1 (bắt buộc): Tiêu chí xác định ô nào trong Criteria_range1 sẽ được cộng vào.
Criteria_range2, criteria2, … (tùy chọn): Các phạm vi bổ sung và tiêu chí liên kết với chúng. Bạn có thể nhập tối đa 127 cặp phạm vi/tiêu chí.

Cú pháp của hàm SUMIFS tương tự như hàm SUMIF, nhưng hàm SUMIFS có thể sử dụng nhiều điều kiện để tính tổng các giá trị.

cach su dung ham sumifs trong
Cách sử dụng hàm SUMIFS trong Excel.

Cách sử dụng hàm SUMIFS trong Google Sheet, Excel

Hàm SUMIFS giúp chúng ta tính tổng các giá trị trong một phạm vi ô một cách nhanh chóng và chính xác, ngay cả khi các giá trị này nằm rải rác trong phạm vi ô và thỏa mãn nhiều điều kiện cụ thể. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể dùng hàm SUMIFS

Mô tảCông thứcKết quả
Cộng số lượng sản phẩm bắt đầu bằng C và người bán là Linh.
Hàm sử dụng ký tự đại diện * trong Criteria1“=C*” để tìm kiếm tên sản phẩm khớp trong Criteria_range1 C2:C10 và tìm kiếm tên “Linh” trong Criteria_range2 F2:F10. Sau đó hàm cộng các số trong Sum_range D2:D10 đáp ứng cả hai điều kiện. 
Đối với Excel:
=SUMIFS(D2:D10,C2:C10,”=C*”,F2:F10,”Linh”)

Đối với Google Sheet:
=SUMIFS(D2:D10;C2:C10;”=C*”;F2:F10;”Linh”)
21
Cộng số lượng sản phẩm không phải là Cam
và người bán là Linh. Hàm loại trừ chuối bằng <> trong criteria1“<>Cam”, và tìm kiếm tên “Linh” trong Criteria_range2 F2:F10. Sau đó hàm cộng các số trong Sum_range D2:D10 đáp ứng cả hai điều kiện.
Đối với Excel:
=SUMIFS(D2:D10, C2:C10, “<>Cam”, F2:F10, “Linh”)

Đối với Google Sheet:
=SUMIFS(D2:D10; C2:C10; “<>Cam”; F2:F10; “Linh”)
24
Tính tổng doanh thu của nhân viên tên “Linh” có số lượng sản phẩm bán ra lớn hơn 10 thùng.=SUMIFS(E2:E10,D2:D10,”>10″,F2:F10,”Linh”)8,400,000

Lưu ý khi sử dụng hàm SUMIFS:

  • Hàm SUMIFS chỉ tính tổng các giá trị trong phạm vi ô đáp ứng tất cả các điều kiện.
  • Nếu một giá trị không đáp ứng tất cả các điều kiện, thì giá trị đó sẽ không được tính tổng.
  • Nếu một điều kiện là một ô rỗng, thì điều kiện đó sẽ được coi là không thỏa mãn.
  • Nếu một điều kiện là một giá trị không xác định, thì điều kiện đó sẽ được coi là không thỏa mãn.

SUMIFS thực hiện các phép toán tổng hợp một cách hiệu quả trong Google Sheet cũng như trong bảng Excel, giúp tối ưu hóa hiệu suất khi xử lý lượng lớn dữ liệu. Đồng thời, hàm SUMIFS đảm bảo tính đáng tin cậy và chính xác trong quá trình tính toán.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *