Tin tổng hợp

Ít Chia Sẻ Hay > Chuyên mục > Kinh nghiệm > Cách sử dụng hàm VLOOKUP giữa 2 sheet
cach su dung ham vlookup giua 2 sheet 1

Cách sử dụng hàm VLOOKUP giữa 2 sheet

Hàm VLOOKUP là một hàm tìm kiếm và trả về giá trị từ một bảng dữ liệu. Cách sử dụng hàm VLOOKUP giữa 2 sheet trong Excel hay Google Sheet là một kỹ năng quan trọng khi bạn muốn tìm kiếm và trích xuất dữ liệu từ một sheet sang sheet khác dựa trên một điều kiện cụ thể.

Cú pháp của hàm VLOOKUP:

=VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Trong đó:
lookup_value (bắt buộc) là giá trị cần tìm kiếm.
table_array (bắt buộc) là phạm vi ô chứa bảng dữ liệu cần tìm kiếm.
col_index_num (bắt buộc) là số cột của giá trị cần trả về.
range_lookup (tuỳ chọn) là giá trị trả về khi giá trị tìm kiếm không tìm thấy. Nếu bỏ qua thì mặc định là 1
+ Nếu range_lookup = 1 (TRUE): dò tìm tương đối.
+ Nếu range_lookup = 0 (FALSE): dò tìm chính xác.

Cách sử dụng hàm VLOOKUP giữa 2 sheet

Ví dụ 1: Sử dụng hàm VLOOKUP – Tính phụ cấp theo chức vụ ở 2 sheet trong Excel

Công thức: =VLOOKUP(C2,Sheet2!$A2:$B5,2,FALSE)
Trong đó:
– Dấu $ được sử dụng để cố định các dòng, các cột của Sheet2 khi bạn copy công thức sang các ô khác.
– 2 là số thứ tự của cột dữ liệu Sheet2.
– range_lookup = FALSE để dò tìm chính xác.
Kết quả như hình dưới:

cach su dung ham vlookup giua 2 sheet 1
Cách sử dụng hàm VLOOKUP giữa 2 sheet.

Ví dụ 2: Xếp loại toàn thể công nhân viên của công ty theo điểm số

Công thức: =VLOOKUP(E2,Sheet3!$A$2:$B$4,2,TRUE)
Trong đó:
– Dấu được sử dụng để cố định các dòng, các cột của bảng Sheet3 khi bạn copy công thức sang các ô khác.
là số thứ tự của cột dữ liệu.
range_lookup = TRUE để dò tìm điểm số có giá trị gần nhất.

cach su dung ham vlookup giua 2 sheet 2
Sử dụng True trong VLOOKUP để tìm kết quả tương đối.

Cách sử dụng hàm VLOOKUP 2 điều kiện

Ví dụ: Tìm Doanh thu sản phẩm Cam khu vực Hà Nội.

Để sử dụng hàm Vlookup 2 điều kiện hay nhiều điều kiện trong trường hợp này bạn phải tạo thêm cột phụ cho 2 hay nhiều điều kiện đó. Cụ thể ở ví dụ trên, bạn sẽ tạo thêm cột phụ cho sản phẩm + khu vực ở cột A bằng công thức: =B2&C2

Sau đó dùng công thức: =VLOOKUP(D11&D12,A2:F9,5,FALSE)
Trong đó:
D11&D12 là ghép tên sản phẩm tương ứng với từng khu vực ở cột D11 và D12.
A2:F9 là phạm vi ô chứa giá trị cần tìm.
5 là thứ tự cột cần tìm (doanh thu).
FALSE là giá trị tìm tương đối.
Kết quả: 3.150.000

cach su dung ham vlookup 2 dieu kien 2
Cách dùng hàm Vlookup 2 điều kiện.

Lưu ý khi sử dụng hàm VLOOKUP

  • Hàm VLOOKUP chỉ tìm kiếm giá trị khớp chính xác. Nếu giá trị tìm kiếm không khớp với bất kỳ giá trị nào trong bảng dữ liệu, thì hàm VLOOKUP sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.
  • Hàm VLOOKUP có thể được sử dụng để tìm kiếm dữ liệu trong một cột hoặc nhiều cột. Nếu chúng ta muốn tìm kiếm dữ liệu trong nhiều cột, thì chúng ta cần chỉ rõ số cột của giá trị cần trả về.

Trên đây là cách sử dụng hàm VLOOKUP để trích xuất dữ liệu giữa 2 sheet trong Google Sheet cũng như Excel. Ít Chia Sẻ Hay hy vọng, với chia sẻ này sẽ giúp bạn làm việc nhanh chóng và hiệu quả khi làm việc với nhiều bảng dữ liệu liên quan đến nhau.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *