Tin tổng hợp

Ít Chia Sẻ Hay > Chuyên mục

Cách sử dụng hàm SUMIFS trong Google Sheet

Hàm SUMIFS là một hàm thống kê trong Google Sheet và Excel, SUMIFS được sử dụng để tính tổng các giá trị trong một phạm vi ô đáp ứng nhiều điều kiện cụ thể. Công thức hàm SUMIFS trong Google Sheet và Excel Cú pháp hàm SUMIFS đối với Google Sheet: =SUMIFS(sum_range; criteria_range1; criteria1; [criteria_range2, […]

Đọc tiếp
  • 1
  • 2