Tin tổng hợp

Ít Chia Sẻ Hay > Chuyên mục > Kinh nghiệm > Cách dùng hàm COUNT IF trong Excel bằng ví dụ trực quan
cach dung ham countif trong excel 2

Cách dùng hàm COUNT IF trong Excel bằng ví dụ trực quan

Hàm COUNT IF là một hàm thống kê trong Excel, được sử dụng để đếm số ô thỏa mãn một điều kiện nhất định. Bài viết này Ít Chia Sẻ Hay sẽ hướng dẫn bạn cách dùng hàm COUNT IF từ cơ bản đến nâng cao kèm theo ví dụ trực quan, dễ thực hiện nhé!

Cú pháp của hàm COUNT IF

=COUNTIF(range, criteria)
Trong đó: range – Phạm vi ô chứa dữ liệu cần đếm; criteria: Điều kiện cần tìm.

Cách dùng hàm COUNT IF trong Excel

cach dung ham countif trong excel 2
Cách dùng hàm COUNTIF trong Excel.
Mô tảCông Thức Kết quả
Đếm số ô có giá trị nhất định:
Bạn muốn đếm xem có bao
nhiêu ô có giá trị
là “Nho” trong dãy
từ B2 tới B13.
=COUNTIF(B2:B13,”Nho”) 2
Đếm số ô có giá trị lớn hơn 20
trong dãy C2 tới C13.
=COUNTIF(C2:C13,”>20″) 4
Đếm số ô có giá trị nằm
trong một phạm vi: Đếm số ô
có giá trị lớn hơn hoặc bằng 20,
nhưng không lớn hơn 30,
trong dãy C2 tới C13.
=COUNTIF(C2:C13, “>=20”) – COUNTIF(C2:C13, “>30”) 3
Hàm countif nhiều điều kiện:
Bạn muốn đếm số Nho (giá trị trong B2)
và Táo (giá trị trong B5)
trong dãy từ B2 tới B13.
=COUNTIF(B2:B13,B2)+COUNTIF(B2:B13,B5) 5
Đếm số ô có đúng 3 ký tự và
kết thúc bằng các chữ cái “áo”
trong dãy từ B2 tới B13.
Dấu chấm hỏi (?) được sử dụng
làm ký tự đại diện được dùng
để khớp với từng ký tự riêng lẻ.
=COUNTIF(B2:B13,”?áo”) 3

Cách dùng hàm COUNT IF trong google sheet cũng tương tự đối với cách dùng hàm COUNT IF trong Excel.

Cách kết hợp hàm COUNTIF và hàm AND

Để kết hợp hàm COUNTIF và hàm AND, chúng ta có thể sử dụng toán tử AND trong đối số criteria của hàm COUNTIF với cú pháp sau:

=AND(COUNTIF(range;criteria);COUNTIF(range;criteria);…)

Mô tảCông thứcKết quả
Kiểm tra xem có sản phẩm “Táo” nào, có số lượng từ 20 trở lên hay không?=AND(COUNTIF(B2:B13,”Táo”),COUNTIF(C2:C13,”>=20″))True

Các lưu ý khi sử dụng hàm COUNTIF

  • Đối số criteria có thể là một số, một biểu thức, một tham chiếu ô hoặc văn bản.
  • Nếu criteria là một số hoặc một biểu thức, thì giá trị của criteria phải giống với giá trị của ô mà hàm COUNTIF đang kiểm tra.
  • Nếu criteria là một tham chiếu ô, thì ô được tham chiếu phải chứa giá trị cần tìm.
  • Nếu criteria là văn bản, thì giá trị của criteria phải khớp với giá trị của ô mà hàm COUNTIF đang kiểm tra.
  • Hàm COUNTIF không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

Hàm COUNTIF là một hàm rất hữu ích trong Excel, giúp chúng ta đếm số ô thỏa mãn một điều kiện nhất định. Bài viết trên đã giới thiệu chi tiết về cú pháp, cách dùng và các lưu ý khi sử dụng hàm COUNTIF.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *